INFORMACJA
o przetwarzaniu danych osobowych

 

Wyrażam zgodę na otrzymywanie treści marketingowych.

1.  Administratorem danych osobowych jest firma Proxin Darłowo Sp.z o.o. z siedzibą ul. Wojskowa 4, 60-792 Pozńań, o numerze NIP 5252791021, REGON 383459397 i KRS 0000788495..

2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

- w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do dewelopera zapytanie,

- do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,

- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

3. Dane osobowe Klienta takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Klienta do momentu cofnięcia przez Klienta zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

 

Wyrażam zgodę, aby otrzymywać informacje o specjalnych promocjach podmiotów trzecich.

1. Administratorem danych osobowych jest firma Proxin Darłowo Sp.z o.o. z siedzibą ul. Wojskowa 4, 60-792 Pozńań, o numerze NIP 5252791021, REGON 383459397 i KRS 0000788495.

- w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do dewelopera zapytanie,2. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez Administratora:

- do wypełniania prawnie usprawiedliwionych celów Sprzedawcy, w tym sprzedaży i marketingu bezpośredniego,

- na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej przez Klienta zgody.

3. Dane osobowe Klienta takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu i adres e-mail będą przechowywane przez Administratora od momentu ich powierzenia przez Klienta do momentu cofnięcia przez Klienta zgody, za wyjątkiem prawnie usprawiedliwionych celów Administratora.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

5. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

6. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne.

 

Przedstawione na stronie www.nauticpark.pl wizualizacje mają charakter poglądowy i sttanowią wyłącznie materiał promocniczy ułatwijacy przyszłym nabywcom mieszkań zorientowanie się w ogólnym wyglądanie realizowanego Przedsięwzięcia Deweloperskiego.

Przedstawione wizualizacje nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r.  Kodeks cywilny (Dz U. z 2014 r., poz 121; ze zm.) i nie wiążące dla Dewelopera.